Ravijärjekorra pidamise reeglid

1. Dentafix OÜ peab ravijärjekorda elektrooniliselt infosüsteemis.

2. Ravijärjekorda registreerib administraator, arst, õde või muu Dentafix OÜ poolt selleks volitatud töötaja:

3. Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud kogu tööpäeva jooksul tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas, telefoni teel või e-posti vahendusel:

4. Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:

5. Kohapeal ravijärjekorda registreerimisel antakse patsiendile kirjalik teatis, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja arsti nime ning telefoninumbrit.

6. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja registratuuri telefonil või e-posti teel, teatatakse patsiendile telefoni või e-kirja kaudu tervishoiuteenuse osutamise aeg ja arsti nimi. Patsienti teavitatakse digitaalse infosüsteemi kaudu telefonile saadetud lühisõnumiga planeeritud raviaja ja arsti nime ning asutuse kontaktandmetega hiljemalt visiidile eelneval tööpäeval.

7. Ravijärjekorras muudatuste tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul, arvestades muudatuste tegemisest.

8. Kui ravijärjekord on pikem kui kaks kuud, teavitatakse patsienti teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

9. Tervishoiuteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatame patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul, arvates muudatuste tegemisest.

Kaebuste ja ettepanekute esitamise ja lahendamise kord.

1. Üldised nõuded:

2. Kaebuste registreerimine

3. Suulise kaebuse lahendamise kord

4. Kirjaliku (elektroonilise) kaebuse lahendamise kord.

5. Kaebusi saab esitada: